Ausbildung

 

Diploméiert klinesch Heelpädagogin op der Uni Fribourg Schwaïz 1981, villsäiteg a beräichernd Beruffserfahrungen am heelpädagogeschen a sozio-edukative Beraïch, an der Fréihförderung, am Behënnertenberaïch , Elterenaarbecht, Erzéiungsberodung, Schoulintegratioun, Supervisioun, lëtzebuergesch Sproochecoursen, Gruppeleedungen, Workshopen, Inklusioun,
permanent Weiderbildungen


Ausbildung als ganzheetlech Entspanungspädagogin (Akademie Gesundes Leben, Oberursel)


Coursleederin fir Autogenen Training a Progressiv Muskelentspanung


Formatioun Meditatiounsleederin (AGL)


Hypnose-Ausbildung Thermedius ausgebildeter hypnotiseur tmi sbp

 

Formatioun EMDR 2020

 

Sproochen: L, F, D, E, I


Member vun der ALPC, der "Association Luxembourgeoise des Pédagogues Curatifs", zanter 1981 a
Matgrënnerin vun der heelpädagogescher Fréihförderung zu Lëtzebuerg
8 Joer Sekretärin vun der ALPC,
8 Joer Presidentin ALPC a Matgrënnerin vun der IGHB, der
Internationale Gesellschaft Heilpädagogischer Berufs- und Fachverbände


Member vun der FIR, Fédération Internationale de Relaxologie